Cieślak, J. P., W. Kozioł, i M. Kunińska. „«Cały świat – Samo życie». Rola Materii W Malarstwie Tadeusza Kantora W Latach 1945–1964”. Artium Quaestiones, nr 29, maj 2019, s. 121-59, doi:10.14746/aq.2018.29.5.