Pressto.

Artium Quaestiones

Artium Quaestiones

Baner
„Artium Quaestiones” jest jednym z najważniejszych w Polsce recenzowanych czasopism naukowych z dziedziny historii sztuki, rocznikiem Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czasopismo ukazuje się od 1979 roku i od początku koncentrowało się na teoretycznych i metodologicznych zagadnieniach historii sztuki. Publikowane artykuły dotyczą zarówno sztuki nowoczesnej i współczesnej, jak i dawnej, w tym architektury, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sztuki w Europie Środkowo-Wschodniej. „Artium Quaestiones” publikuje oryginalne i pogłębione studia, które wyznaczają nowe perspektywy badawcze i/lub stanowią świadectwo recepcji i krytycznego przepracowania istniejących koncepcji metodologicznych oraz ich zastosowania, tak w kontekście sztuki rodzimej, jak i obcej. Każdy numer zawiera również dział przekładów ważnych tekstów teoretycznych z dziedziny historii sztuki i kultury wizualnej.

Statystyka pobierania artykułów czasopisma    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo