Pressto.

Artium Quaestiones

Artium Quaestiones

Baner

WPROWADZENIE:
„Artium Quaestiones” jest jednym z najważniejszych w Polsce recenzowanych czasopism naukowych z dziedziny historii sztuki, rocznikiem Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czasopismo ukazuje się od 1979 roku i od początku koncentrowało się na teoretycznych i metodologicznych zagadnieniach historii sztuki. Publikowane artykuły dotyczą zarówno sztuki nowoczesnej i współczesnej, jak i dawnej, w tym architektury, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sztuki w Europie Środkowo-Wschodniej. „Artium Quaestiones” publikuje oryginalne i pogłębione studia, które wyznaczają nowe perspektywy badawcze i/lub stanowią świadectwo recepcji i krytycznego przepracowania istniejących koncepcji metodologicznych oraz ich zastosowania, tak w kontekście sztuki rodzimej, jak i obcej. Każdy numer zawiera również dział przekładów ważnych tekstów teoretycznych z dziedziny historii sztuki i kultury wizualnej.

  • POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA
  • AKTUALNY NUMER
  • ARCHIWUM                                                                                                                   
WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Znajduje się na liście C czasopism naukowych publikowanej przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10 punktami (stan na 2018 r.)

DOI: 10.14746/aq
ISSN: 0239-202X
INDEKSOWANIE:
European Index for the Humanities (ERIH) oraz Index Copernicus International (ICI)

ARTICLES ARE LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS: CC_by-nc-nd/3.0

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

2087

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo