Pressto.

Nagłowek strony

Historia czasopisma

Rocznik ''Biblioteka'' wydawany jest od 1997. Obecna edycja jest kontynuacją czasopisma pod tym samym tytułem, wydawanego w  latach 1960-1970, redagowanego przez pracowników Biblioteki UAM a wychodzącego w serii Prace naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (dostęp do pełnych tekstów czasopisma znajduje się w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej oraz BazHum). Aby zaakcentować tę ciągłość, nowy i różniący się zarówno formą, jak i rozszerzonymi założeniami programowymi rocznik otrzymał podwójną numerację. Tom pierwszy opatrzono numerem 1, zaś trwanie tytułu zaakcentowane zostało podanym w nawiasie kolejnym numerem całości.

Więcej na temat czasopisma: Aldona Chachlikowska, Artur Jazdon, Biblioteka – rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu – tradycja i współczesność. W: czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje - role - perspektywy. Red Agnieszka Królczyk, Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk, Kórnik 2010, s. 11 - 19

Roczniki archiwalne "Biblioteki" za lata 1997-2006 dostępne są w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo