[1]
Jazdon, A. i Jazdon, A. 2013. Kolportaż druków muzycznych przez Drukarnię W. Deckera w świetle anonsów prasowych i jego wpływ na kształtowanie kultury muzycznej Wielkopolan. Biblioteka. 17(26) (sty. 2013), 103–117. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2013.17.5.