[1]
Kłudkiewicz, K. 2017. „Czarować chciała tylko powabem umysłu”. O formacji intelektualnej Marianny z Ciecierskich Skórzewskiej na podstawie inwentarza jej księgozbioru. Biblioteka. 21(30) (grudz. 2017), 21–42. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2017.21.2.