[1]
Tomaszewski, R. 2017. Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1926–2016. Biblioteka. 21(30) (grudz. 2017), 155–180. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2017.21.8.