[1]
Przychodniak, Z. 2017. Jak powstawaƂa korbutowa bibliografia Adama Mickiewicza?. Biblioteka. 21(30) (grudz. 2017), 181-204. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2017.21.9.