[1]
Dąbrowicz, M. 2017. Coaching – moda czy konieczność? Możliwości zastosowania coachingu w bibliotece. Biblioteka. 21(30) (grudz. 2017), 205–227. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2017.21.10.