[1]
Dobrzyńska-Lankosz, E. 2017. Księgozbiory beletrystyczne w polskich akademickich bibliotekach specjalistycznych. Biblioteka. 21(30) (grudz. 2017), 229-241. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2017.21.11.