[1]
Melentiewa, J. 2017. Czytelnictwo jako narzędzie kształtowania rzeczywistości (na kanwie koncepcji noosfery Władimira Wiernadskiego). Biblioteka. 21(30) (grudz. 2017), 251–258. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2017.21.13.