[1]
Wojciechowski, J. 2017. „Roczniki Biblioteczne”, R. LX, 2016, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, s. 410. Biblioteka. 21(30) (grudz. 2017), 259-270. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2017.21.14.