[1]
Wojciechowski, J. 2017. Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników, red. Małgorzata Góralska, Agnieszka Wandel, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, s. 220. Biblioteka. 21(30) (grudz. 2017), 277–286. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2017.21.16.