[1]
Wojciechowski, J. 2017. LaTeI. Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii, red. Grzegorz Gmiterek, Mikołaj Ochmański, Marcin Roszkowski, Warszawa: Wydawnictwo SBP 2015, s. 216 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka, nr 168). Biblioteka. 21(30) (grudz. 2017), 293–300. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2017.21.18.