[1]
Nowicki, R. 2012. Druki ulotne i okolicznościowe Zakładów Graficznych Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska” w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Przyczynek do dziejów wydawnictwa. Biblioteka. 16(25) (sty. 2012), 167–184. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2012.16.6.