[1]
Joskowski, Z. 2012. Zasób Flores Oratorii – norbertańskiej silvae rerum przechowywanej w Bibliotece Prowincjalnej Franciszkanów w Gnieźnie. Biblioteka. 16(25) (sty. 2012), 299-305. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2012.16.11.