[1]
Wilgosiewicz-Skutecka, R. 2011. Polska w oczach guwernera Skórzewskich, czyli zapiski księdza Pocharda z lat 1792–1833 w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Biblioteka. 15(24) (sty. 2011), 7–22. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2011.15.1.