[1]
Dudziak-Kowalska, M. i Janczak, B. 2011. Z dziejów średniego szkolnictwa bibliotekarskiego. Liceum bibliotekarskie w Krakowie (1947–1960). Biblioteka. 15(24) (sty. 2011), 193–213. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2011.15.7.