[1]
Nowak, P. 2012. Artur Jazdon, Wydawcy poznańscy 1815-1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego. Biblioteka. 16(25) (sty. 2012), 379-383. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2012.16.16.