[1]
Szymańska, Z. 2010. Bibliografia literacka w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (1948-2010) – geneza, dokonania, perspektywy. Biblioteka. 14(23) (sty. 2010), 77–107. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2010.14.5.