[1]
Łukaszewski, J. 2018. Rejestr ksiąg Stanisława Smoły z Wolborza w inkunabule ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Biblioteka. 22(31) (grudz. 2018), 29–47. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2018.22.2.