[1]
Muraszko, M. 2018. Oprawa kaliskich druków z 1620 roku udekorowana radełkiem jagiellońskim z popiersiem kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Biblioteka. 22(31) (grudz. 2018), 75–86. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2018.22.5.