[1]
Sedliar, O. 2018. Działalność wydawnicza i publikacje Towarzystwa im. Michajła Kaczkowskiego w latach 1875–1885 – ujęcie ogólne. Biblioteka. 22(31) (grudz. 2018), 87–106. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2018.22.6.