[1]
Jazdon, A. 2018. Jan Aleksiński (1949–2018). Biblioteka. 22(31) (grudz. 2018), 311–312. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2018.22.22.