[1]
Wojciechowski, J. 2018. Człowiek – Media – Edukacja, red. nauk. Janusz Morbitzer, Danuta Morańska, Emilia Musiał, Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu 2017, s. 236. ISBN 978-83-65621-29-0. Biblioteka. 22(31) (grudz. 2018), 263–269. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2018.22.15.