[1]
Krzak-Weiss, K. 2009. Typologia sygnetów drukarskich (na przykładzie znaków stosowanych przez polskich impresorów od XV do połowy XVII wieku). Biblioteka. 13(22) (sty. 2009), 7-18. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2009.13.1.