[1]
Wojciechowski, J. 2013. Zdzisław Gębołyś, Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej. Biblioteka. 17(26) (sty. 2013), 267–272. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2013.17.14.