[1]
Nowak, P. 2009. Marszakowa – Szajkiewicz, Badania ilościowe nauki. Podejście bibliometryczne i webometryczne. Biblioteka. 13(22) (sty. 2009), 235-240. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2009.13.16.