[1]
Czaja, D. 2009. Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie biblioteczno – informacyjnym UAM za rok 2008. Biblioteka. 13(22) (sty. 2009), 270–303.