[1]
Łopaczyk, J. 2011. Wiesław Babik, Słowa kluczowe, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, ss. 241. Biblioteka. 15(24) (sty. 2011), 383–388. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2011.15.18.