[1]
Evans, J.A. 2008. Publikacje elektroniczne a zwężenie obszaru poszukiwań nauki i wiedzy, przeł. Tomasz Olszewski. Biblioteka. 12(21) (sty. 2008), 165–179.