[1]
Hollender, H. 2008. Kto się zdoła spotkać w bibliotece?. Biblioteka. 12(21) (sty. 2008), 189–198.