[1]
Kłudkiewicz, K. 2019. Ilustracje w czasopiśmie „Przyjaciel Ludu” – od oświeceniowego encyklopedyzmu do wizualnego kanonu narodowego. Biblioteka. 23(32) (grudz. 2019), 121-165. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2019.23.6.