[1]
Wagner, Z. 2019. Dekoracja iluminatorska inkunabułu Inc. I 11 ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Problem ikonografii i atrybucji. Biblioteka. 23(32) (grudz. 2019), 235–261. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2019.23.10.