[1]
Wojciechowski, J. 2019. Artur Jazdon, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919–2018. Zasoby. Działania. Ludzie. Biblioteka. 23(32) (grudz. 2019), 313–324. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2019.23.21.