[1]
Czaja, D. 2008. Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie biblioteczno-informacyjnym U AM za rok 2007. Biblioteka. 12(21) (sty. 2008), 269–297.