[1]
Czaja, D. 2007. Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2006. Biblioteka. 11(20) (sty. 2007), 261–293.