[1]
Tomaszewski, R. 2008. O bibliografii pszczelnictwa polskiego. Biblioteka. 12(21) (sty. 2008), 29-53. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2008.12.2.