[1]
Kaźmierczak, B. 2008. Spuścizna po Henryku Beresce. Kilka uwag nad polskimi i niemieckimi zasadami opracowywania archiwów osobistych. Biblioteka. 12(21) (sty. 2008), 85-99.