[1]
Piejko, R. 2008. Narodowy Zasób Biblioteczny - doświadczenia dziesięciu lat. Biblioteka. 12(21) (sty. 2008), 117–127.