[1]
Dąbrowicz, M. 2008. Proces przygotowania i wdrażania systemu ocen okresowych pracowników w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Biblioteka. 12(21) (sty. 2008), 147-164.