[1]
Pilitowska, K. 2007. Wykorzystanie metod programowania neurolingwistycznego (NLP) w kształtowaniu kultury organizacyjnej biblioteki. Biblioteka. 11(20) (sty. 2007), 139–151. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2007.11.8.