[1]
Wojciechowska, M. 2020. Rola zaufania w budowaniu kapitału społecznego w środowisku zawodowym bibliotekarzy. Wyniki badania. Biblioteka. 24 (33) (grudz. 2020), 277-301. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2020.24.10.