[1]
Nowak, Łukasz 2021. XV-wieczny odpis psalterium abbreviatum z kodeksu Jakuba z Kowalewic (BU Rkp. 1746). Biblioteka. 25 (34) (grudz. 2021), 13–28. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2021.25.2.