[1]
Barełkowski, M. 2021. Niemieckie gazety i czasopisma w krajobrazie prasowym Poznania i Wielkopolski przed rokiem 1918. Przyczynek do zbadania ciekawej grupy źródeł. Biblioteka. 25 (34) (grudz. 2021), 151–169. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2021.25.8.