[1]
Rychlik, M. 2022. Publikowanie otwarte społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka. 25 (34) (kwi. 2022), 233–246. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2021.25.12.