[1]
Mikołajska, A. 2021. Małgorzata Kisilowska, Biblioteki publiczne w kryzysie: doświadczenie pierwszego etapu pandemii, Warszawa: SBP 2021 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka), s. 276. IS BN 978-83-65741-69-1. Biblioteka. 25 (34) (grudz. 2021), 311-323. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2021.25.20.