[1]
Wańka, D. 2007. Bożena Koredczuk, Początki teorii bibliologii. Dictionnaire raisonné de bibliologie (1802 - 1804) Gabriela Etienne’a Peignota. Analiza i recepcja, Wrocław 2005. Biblioteka. 11(20) (sty. 2007), 221-224. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2007.11.14.