[1]
Sadowska, A. 2022. Praca i pasja. Zbiór wywiadów, rozmawiała Monika Simonjetz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP 2021, s. 588. ISBN 978-83-65741-79-0. Biblioteka. 26 (35) (grudz. 2022), 397–403. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2022.26.16.