[1]
Malinowski, J. 2022. Maria Marchlewiczowa (1935-2021). Biblioteka. 26 (35) (grudz. 2022), 425–426. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2022.26.20.