[1]
Nowak, P. 2024. Kamila Budrowska, Cenzura i okolice. Studia o cenzurze instytucjonalnej w Polsce w latach 1944–1990, Warszawa: Instytut Badań Literackich 2022 (Badania Filologiczne nad Cenzurą PRL, t. 10, red. nauk. serii Kamila Budrowska), ss. 251. ISBN 978-83-6689-848-6. Biblioteka. 27 (36) (mar. 2024), 371–382. DOI:https://doi.org/10.14746/b.2023.27.17.